Bild

Skolhunden

Att hunden får vara ett stöd för barnen i skolan ger framgång.
Det visar sig att barn som har tillgång till en skolhund eller ”läshund” regelbundet gör stora framsteg i bland annat läsning och läsförståelse.
Det skapar ett lugn med en hund bredvid sig.

Hunden ställer inga krav och har intresse av att lyssna till barnet vid högläsning.
Det gör att barnet lättare kan öppna sig och är mer mottaglig för samtal och resonemang kring olika ämnen.

Skolhunden är också med i olika aktiviteter.
Det skapar empati och förståelse för djur hos barnen.

Vårt arbetsområde är skola, särskola och bibliotek.

Hör gärna av dig kring utbildning och uppdrag.

Foto: Tomas Steffensen