Bild

Hunden i Vården

Hunden i Vården är ett koncept där vi utbildar personalägda hundar till tjänstehundar.
Att vara med sin ägare innebär en kontinuitet i arbetet där de är verksamma.

Hunden berör oss på olika sätt.
Glädje, närhet, empati och värme är några av de saker som hunden skapar.
 
Att uppleva glädjen, engagemanget och motivationen som ekipagen ger brukarna är fantastiskt att följa och få ta del av.

Hundarna trivs med sina uppgifter och utvecklas i samspel med brukaren.
För att bli antagna krävs friska hundar med höfter utan anmärkning.
Hunden ska ha rätt personlighet vilket säkerställs med en BPH-beskrivning
(Beteende-Personlighet-Hund).

Nästa steg är ett skräddarsydd mentaltest.
Det är viktigt att se om hunden kommer att trivas i framtida arbetsuppgifter tillsammans med sin ägare.

Vid godkänd går man vidare till utbildning inom Extrahjälpen.
Utbildningen tar cirka 6 månader varvat med praktik på arbetsplatsen.

Foto: Ingrid Grange
Foto: Ingrid Grange
Foto: Tomas Steffensen
Foto: Tomas Steffensen
Foto: Tomas Steffensen