Bild

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss.

 Extrahjälpen, en del av Tilno AB

Hammarvägen 6
438 94 Härryda

Mobil: 070-266 60 40
Mobil; 070-366 77 40

Bankgiro: 413-9911
PlusGiro: 51 40 57-9

info@extrahjalpen.se
www.extrahjalpen.se

Foto: Ingrid Grange