Bild

Personalägda hundar

Hundarna i Extrahjälpen är personalägda.

Vi tycker det är viktigt för att få en kontinuitet på arbetsplatsen som hunden ska arbeta på. Övrig personal kan också känna sig delaktiga på sitt sätt genom att skapa förutsättningar för hunden och dess förare.

Foto: Tomas Steffensen