Bild

Hunden måste ha rätt personlighet

Vem du är eller vad du heter har ingen betydelse som hund i dessa sammanhang, utan hur du är.
Det innebär att vi inte går på förutbestämda raser, utan hur hunden är mentalt.
Det är viktigt att hunden har alla kvaliteter.

Hunden ska tycke att det är roligt att gå till jobbet och kunna möta olika situationer på bästa sätt. Vi delar upp mentaltesten i 2 delar. 

Foto: Tomas Steffensen

Steg 1

I steg 1 görs mentalbeskrivningen BPH.

Det står för Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund.

BPH är framtagen av Svenska Kennelklubben i syfte att kartlägga hur svenska hundars mentalitet är.

I BPH visar hunden sina mentala egenskaper och personlighet. Här får man bland annat en uppfattning av hur mycket aggressioner och rädslor hunden har och vilka reaktioner den tar till inför olika situationer.Det är en viktig information för oss innan vi bestämmer om hunden är lämplig för sin framtida uppgift. BPH är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.


 

Foto: Tomas Steffensen

Steg 2

I steg 2 görs en skräddarsydd mentalbeskrivning på arbetsplatsen där hunden eventuellt ska tjänstgöra. Där ser man bland annat på hur tillgänglig hunden är bland rullstolar och rollatorer eller annat som befinner sig i arbetsmiljön.

Att hunden känner sig bekväm är viktigt.

Att trivas på jobbet är en förutsättning för att göra ett bra jobb även för hunden.